REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AMBIC.NET Z UWZGLĘDNIENIEM MECHANIZMU RODO

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

I.  DEFINICJE

Firma oznacza spółkę Ambic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-555, przy Al. Niepodległości 153/155 lok.43 POLSKA wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000530640

Firma Ambic Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku Vat - numer Nip 5213682701 oraz jest zarejestrowanym podatnikiem Vat Eu nr. PL5213682701

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin

Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową www.ambic.net

Konsument oznacza osobę, która przegląda lub używa stronę www.ambic.net w celu zawarcia umowy sprzedaży z Firmą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.ambic.net  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ambic.net  oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep Internetowy jest własnością Ambic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-555, przy Al. Niepodległości 153/155 lok.43 POLSKA wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000530640 , telefon komórkowy do kontaktu: (+48) 22 504 999 370 , e-mail: ambic@op.pl. Adres potrzebny do ewentualnych reklamacji to: Ambic Sp. z o.o. ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola POLSKA.

Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy akapit nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności FIRMY wobec klienta będącego konsumentem.

FIRMA nie stosuje kodeksów postępowania ani kodeksów dobrych praktyk.

III.REJESTRACJA

STRONA może być swobodnie przeglądana przez użytkowników. Rejestracja na STRONIE jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest obowiązkowa tylko dla złożenia zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja dokonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://). Po prawidłowo zakończonej rejestracji UŻYTKOWNIK otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

IV.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary nowe ale może sprzedawać również używane.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta.

V.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 13,80 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal, przez konto PayPal, poprzez PRZELEWY24 (przelew) oraz innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki do 1kg jej wagi. Cena netto +Vat.

2) 16,20 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal, przez konto PayPal, poprzez PRZELEWY24 (przelew) oraz innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki o wadze do 31,5kg. Cena netto +Vat

3) 18,90 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki o wadze do 31,5kg. Cena netto +Vat.

3) Przy zamówieniu, w którym artukuły mają wartość powyżej 500 zł (netto,bez podatku Vat) i które zostało opłacone w sposób elektroniczny - kartą bankową, przez wirtualny portfel, przez konto w PayPal lub Przelewy24, lub innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty, dostawa jest bezpłatna. Dotyczy to przesyłek realizowanych na terenie Warszawy i w bliskich okolicach.

BEZ OPŁAT! manipulacyjnych – zapraszamy do odbioru własnego w naszym magazynie przy ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola. Przed ewentualnym odbiorem własnym prosimy o kontakt telefoniczny w celu przygotowania interesujących produktów. Nie ponosimy kosztów przyjazdu bez zapowiedzi telefonicznej.

Przesyłki powyżej 31,5 kg dzielone są na mniejsze paczki. Koszty wysyłki uwzględniają ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

NIEDOLICZAMY! żadnych opłat paliwowych, za wystawienie listu przewozowego, za opakowanie, zabezpieczenie, przygotowanie paczki do wysyłki etc.

Wymiary paczki standardowej:

- najdłuższy bok max 140 cm

- wymiary standardowe 140 cm x 60 cm x 60 cm (żaden z boków nie może przekroczyć podanych wymiarów)

- suma boków max 260 cm

Paczki o niestandardowych wymiarach wyceniane są indywidualnie.

Zamówienia realizowane są na bieżąco.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

VI.ZAMÓWIENIA

Zamówień mogą dokonywać wszyscy użytkownicy (nie tylko zarejestrowani). Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY oraz firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7-8 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez FIRMĘ w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

Zamówienia realizowane są na bieżąco. W praktyce paczka jest u KLIENTA 3-go dnia od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez FIRMĘ.

Zamówienie zostaje złożone, jeśli KLIENT prawidłowo wypełni formularz zamówienia na STRONIE i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu KLIENT dokonuje:

1) wyboru zamawianego towaru lub towarów;

2) wyboru sposobu płatności;

3) wskazania adresu dostawy.

Po podaniu przez KLIENTA wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;

3) wybranej metody płatności;

4) czasu dostawy.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez KLIENTA akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”.

VII.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem),

2) płatność za pomocą Wirtualnego Portfela (dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych w Wirtualnym Portfelu w wyniku zwrotu lub reklamacji),

3) kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal,

4) przez konto PayPal,

5) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do AMBIC.NET w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Wszystkie elektroniczne płatności kartami i przez konto w PayPal jak również przez PRZELEWY24 są przeprowadzane przez system PayPal albo system PRZELWY24. STRONA nie przechowuje danych z kart i prywatnych rachunków. W związku z tym obowiązują warunki płatności i koszty według PayPal (dostępnie pod adresem https://www.paypal.com/pl/home) albo PRZELEWY24 (dostępnie pod adresem https://www.przelewy24.pl/ ).

Na żądanie klienta zawartość Wirtualnego Portfela może być w każdym czasie wypłacona na konto bankowe klienta.

VIII.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM” na STRONIE.. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

Oferta sklepu internetowego jest ogłoszeniem w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

IX.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż o 5 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki oraz koszty przesylki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji KLIENT.  W takiej sytuacji FIRMA wysyła fakturę na adres mailowy podany przez KLIENTA przy zamówieniu.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

X.1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w AMBIC.NET w ciągu 30 dni od daty dostawy towarów.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu i informacji o możliwości odstąpienia od umowy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Aby dokonać zwrotu towaru:

(1) powinni Państwo wejść na swój profil w zakładce ZWROTY i wybrać te towary (przy których termin zwrotu jest wciąż możliwy) które chcą Państwo zwrócić (towary mogą być z różnych zamówień); następnie

(2) powinni Państwo postępować zgodnie z krokami w zakładce ZWROTY i w ten sposób  automatycznie zostanie wezwany kurier, który przyjedzie do Państwa, aby wziąć zwracane towary; w kolejnym kroku powinni Państwo wybrać sposób zwrotu pieniędzy  - do Wirtualnego Portfela, na konto bankowe albo na konto PayPal; jeśli wybiorą Państwo zwrot na konto bankowe, konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko posiadacza rachunku, IBAN, BIC/SWIFT; następnie powinni Państwo podać adres, z którego kurier powinien odebrać towary; wraz z naciśnięciem zielonego przycisku Stwórz, dokonali Państwo pomyślnie procesu finalizacji reklamacji i automatycznie wezwali kuriera; informację o złożonym wniosku zobaczą Państwo w zakładce Profil >ZWROTY > Zwrócone; potwierdzenie zwrotu zostanie także wysłane na Państwa adres e-mail; następnie

(3) powinni Państwo przekazać zwracane towary kurierowi (jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia) – cena najtańszej przesyłki kurierskiej jest przedstawiona w zakładce "Warunki Dostawy", na następujący adres:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

FIRMA powinna otrzymać towar ze wszystkimi kodami, jak również z fakturą, bez śladów użytkowania wskazujących na to, że towar był użytkowany przez klienta w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz bez uszkodzeń.

Przyczyną dla której FIRMA wymaga przesłania kodu jest fakt, iż FIRMA sprzedaje zazwyczaj towary unikalne, często występujące w jednym egzemplarzu i przeskanowanie kodu przy otrzymaniu przez FIRMĘ zwrotu jest jedyną metodą ich identyfikacji i ustalenia czy klient rzeczywiście dokonuje zwrotu towaru który został do niego wysłany.  Jeżeli kod jest bezpośrednio na towarze nie ma potrzeby przesyłania opakowania; czasem jednak kod umieszczony jest tylko na opakowaniu i wtedy zachodzi konieczność zwrotu opakowania, przynajmniej w części z zachowanym kodem. Celem uniknięcia wątpliwości przesłanie kodów lub faktury nie stanowi jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: ambic@ambic.net lub pod numerem telefonu komórkowego: (+48) 504 999 370.

Kod znajdujący się na górze opakowania w całości nie powinien zostać naruszony; nie stanowi to jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

Zawartość Wirtualnego Portfela jest akceptowana wyłącznie przez FIRMĘ i może być używana wyłącznie do zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez FIRMĘ.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

X.2 REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną: ambic@ambic.net lub pisemnie na adres:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres……………………………

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: ambic@ambic.net lub pod numerem telefonu komórkowego: (+48)504 999 370.  Pracownik obsługi klienta skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i podejmie wszelkie możliwe próby rozwiązania problemu w sposób przyjazny klientowi i służący satysfakcji klienta z dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

X.3 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych określone zostały w Polityce prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, będący jego integralną częścią.

XII.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku kiedy użytkownik dobrowolnie dokonał subskrypcji biuletynu, FIRMA ma prawo do przesyłania mu biuletynu na podany adres e-mail. Użytkownik w każdym momencie może odmówić otrzymywania biuletynu poprzez kliknięcie na stronie na swoim profilu lub za pomocą dołączonego do biuletynu linku umożliwiającego wypisanie się z niego.

Profile użytkowników,, którzy używają je w niewłaściwy lub w sprzeczny z prawem sposób, mogą zostać usunięte.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.

Przy niniejszych ogólnych warunkach obowiązują przepisy prawodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem iż wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które byłoby właściwe w braku wyboru.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), FIRMA informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

FIRMA nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.

FIRMA ma prawo do publikowania banerów reklamowych różnych rodzajów lub odnośników (linków) które mogą być częścią strony, zgodnie z prawem.

Załącznik 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data.......................................

Imię i nazwisko konsumenta........................

Adres zamieszkania......................................

Do:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy nr ....................... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………… (data odbioru towaru: ……….....................…)

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ..........................................) przekazem pocztowym na adres: ..................................................... lub przelewem  na konto nr.........................................................................................................................

..............................

podpis konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: AMBIC Sp. z o.o. ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola; ambic@op.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ambic.net. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół AMBIC