REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AMBIC.NET

I.  DEFINICJE

FIRMA oznacza spółkę Ambic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-555, przy Al. Niepodległości 153/155 lok.43 POLSKA wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000530640

Firma Ambic Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku Vat - numer Nip 521-368-27-01 oraz jest zarejestrowanym podatnikiem Vat Eu nr. PL5213682701

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin

Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową www.ambic.net

Użytkownik Lub Klient oznacza osobę, która przegląda lub używa stronę www.ambic.net

DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.ambic.net  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ambic.net  oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep Internetowy jest własnością Ambic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-555, przy Al. Niepodległości 153/155 lok.43 POLSKA wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000530640 , telefon komórkowy do kontaktu: (+48) 22 504 999 370 , e-mail: ambic@op.pl. Adres potrzebny do ewentualnych reklamacji to: Ambic Sp. z o.o. ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola POLSKA.

Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy akapit nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności FIRMY wobec klienta będącego konsumentem.

FIRMA nie stosuje kodeksów postępowania ani kodeksów dobrych praktyk.

III.REJESTRACJA

STRONA może być swobodnie przeglądana przez użytkowników. Rejestracja na STRONIE jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest obowiązkowa tylko dla złożenia zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja dokonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://). Po prawidłowo zakończonej rejestracji UŻYTKOWNIK otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

IV.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary nowe ale może sprzedawać również używane.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta.

V.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 13,80 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal, przez konto PayPal, poprzez PRZELEWY24 (przelew) oraz innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki do 1kg jej wagi.

2) 16,20 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal, przez konto PayPal, poprzez PRZELEWY24 (przelew) oraz innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki o wadze do 31,5kg.

3) 18,90 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze. Przy czym jest to koszt wysyłki standardowej paczki o wadze do 31,5kg.

3) Przy zamówieniu, w którym artukuły mają wartość powyżej 500 zł (netto,bez podatku Vat) i które zostało opłacone w sposób elektroniczny - kartą bankową, przez wirtualny portfel, przez konto w PayPal lub Przelewy24, lub innym sposobem aktualnie dostępnym w sklepie na zasadach przedpłaty, dostawa jest bezpłatna. Dotyczy to przesyłek realizowanych na terenie Warszawy i w bliskich okolicach.

BEZ OPŁAT! manipulacyjnych – zapraszamy do odbioru własnego w naszym magazynie przy ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola. Przed ewentualnym odbiorem własnym prosimy o kontakt telefoniczny w celu przygotowania interesujących produktów. Nie ponosimy kosztów przyjazdu bez zapowiedzi telefonicznej.

Przesyłki powyżej 31,5 kg dzielone są na mniejsze paczki. Koszty wysyłki uwzględniają ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

NIEDOLICZAMY! żadnych opłat paliwowych, za wystawienie listu przewozowego, za opakowanie, zabezpieczenie, przygotowanie paczki do wysyłki etc.

Wymiary paczki standardowej:

- najdłuższy bok max 140 cm

- wymiary standardowe 140 cm x 60 cm x 60 cm (żaden z boków nie może przekroczyć podanych wymiarów)

- suma boków max 260 cm

Paczki o niestandardowych wymiarach wyceniane są indywidualnie.

Zamówienia realizowane są na bieżąco.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

VI.ZAMÓWIENIA

Zamówień mogą dokonywać wszyscy użytkownicy (nie tylko zarejestrowani). Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY oraz firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7-8 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez FIRMĘ w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

Zamówienia realizowane są na bieżąco. W praktyce paczka jest u KLIENTA 3-go dnia od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez FIRMĘ.

Zamówienie zostaje złożone, jeśli KLIENT prawidłowo wypełni formularz zamówienia na STRONIE i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu KLIENT dokonuje:

1) wyboru zamawianego towaru lub towarów;

2) wyboru sposobu płatności;

3) wskazania adresu dostawy.

Po podaniu przez KLIENTA wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;

3) wybranej metody płatności;

4) czasu dostawy.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez KLIENTA akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”.

VII.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem),

2) płatność za pomocą Wirtualnego Portfela (dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych w Wirtualnym Portfelu w wyniku zwrotu lub reklamacji),

3) kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal,

4) przez konto PayPal,

5) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do AMBIC.NET w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Wszystkie elektroniczne płatności kartami i przez konto w PayPal jak również przez PRZELEWY24 są przeprowadzane przez system PayPal albo system PRZELWY24. STRONA nie przechowuje danych z kart i prywatnych rachunków. W związku z tym obowiązują warunki płatności i koszty według PayPal (dostępnie pod adresem https://www.paypal.com/pl/home) albo PRZELEWY24 (dostępnie pod adresem https://www.przelewy24.pl/ ).

Na żądanie klienta zawartość Wirtualnego Portfela może być w każdym czasie wypłacona na konto bankowe klienta.

VIII.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM” na STRONIE.. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

Oferta sklepu internetowego jest ogłoszeniem w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

IX.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż o 5 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki oraz koszty przesylki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji KLIENT.  W takiej sytuacji FIRMA wysyła fakturę na adres mailowy podany przez KLIENTA przy zamówieniu.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

X.1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w AMBIC.NET w ciągu 30 dni od daty dostawy towarów.

Aby dokonać zwrotu towaru:

(1) powinni Państwo wejść na swój profil w zakładce ZWROTY i wybrać te towary (przy których termin zwrotu jest wciąż możliwy) które chcą Państwo zwrócić (towary mogą być z różnych zamówień); następnie

(2) powinni Państwo postępować zgodnie z krokami w zakładce ZWROTY i w ten sposób  automatycznie zostanie wezwany kurier, który przyjedzie do Państwa, aby wziąć zwracane towary; w kolejnym kroku powinni Państwo wybrać sposób zwrotu pieniędzy  - do Wirtualnego Portfela, na konto bankowe albo na konto PayPal; jeśli wybiorą Państwo zwrot na konto bankowe, konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko posiadacza rachunku, IBAN, BIC/SWIFT; następnie powinni Państwo podać adres, z którego kurier powinien odebrać towary; wraz z naciśnięciem zielonego przycisku Stwórz, dokonali Państwo pomyślnie procesu finalizacji reklamacji i automatycznie wezwali kuriera; informację o złożonym wniosku zobaczą Państwo w zakładce Profil >ZWROTY > Zwrócone; potwierdzenie zwrotu zostanie także wysłane na Państwa adres e-mail; następnie

(3) powinni Państwo przekazać zwracane towary kurierowi (jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia) – cena najtańszej przesyłki kurierskiej jest przedstawiona w zakładce "Warunki Dostawy", na następujący adres:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

FIRMA powinna otrzymać towar ze wszystkimi kodami, jak również z fakturą, bez śladów użytkowania wskazujących na to, że towar był użytkowany przez klienta w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz bez uszkodzeń.

Przyczyną dla której FIRMA wymaga przesłania kodu jest fakt, iż FIRMA sprzedaje zazwyczaj towary unikalne, często występujące w jednym egzemplarzu i przeskanowanie kodu przy otrzymaniu przez FIRMĘ zwrotu jest jedyną metodą ich identyfikacji i ustalenia czy klient rzeczywiście dokonuje zwrotu towaru który został do niego wysłany.  Jeżeli kod jest bezpośrednio na towarze nie ma potrzeby przesyłania opakowania; czasem jednak kod umieszczony jest tylko na opakowaniu i wtedy zachodzi konieczność zwrotu opakowania, przynajmniej w części z zachowanym kodem. Celem uniknięcia wątpliwości przesłanie kodów lub faktury nie stanowi jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

W związku z powyższym klient dokonujący zwrotu ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: ambic@op.pl lub pod numerem telefonu komórkowego: (+48) 504 999 370.

Kod znajdujący się na górze opakowania w całości nie powinien zostać naruszony; nie stanowi to jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

Klient ma prawo do otrzymania wartości zwracanego towaru, takiej jaka była przy zamówieniu i kupnie towaru.

Zawartość Wirtualnego Portfela jest akceptowana wyłącznie przez FIRMĘ i może być używana wyłącznie do zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez FIRMĘ.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Roszczenia klienta z tytułu rękojmi wygasają z upływem 1 roku od dnia wydania towaru klientowi.

Adres dla potrzeb reklamacji towarów jest następujący:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

FIRMA zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy możliwy jest w następujący sposób (według wyboru klienta):

1)  przelewem, na rachunek bankowy podany przez klienta (IBAN);

2)  poprzez Wirtualny Portfel, dzięki któremu klient może wykorzystać sumę za zwrócony towar  wybierając/kupując następny towar;

3)  na konto PayPal. 

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: ambic@op.pl lub pod numerem telefonu komórkowego: (+48)504 999 370.  Pracownik obsługi klienta skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i podejmie wszelkie możliwe próby rozwiązania problemu w sposób przyjazny klientowi i służący satysfakcji klienta z dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

FIRMA jest zarejestrowana jako administrator z danymi osobowymi z zatwierdzonym numerem 413963. Z przyjęciem następujących, ogólnych warunków użytkownik  wyraźnie i bezwarunkowo wyraża swoją zgodę na nieokreślony czas (ewentualnie zostanie zgłoszona pisemna prośba o zmianę), iż przedstawione przez użytkownika dane będą zbierane, chronione, przetwarzane i wykorzystywane przez FIRMĘ i z pełnomocnictwem przez osoby trzecie w celu prawidłowego wykorzystywania umowy sprzedaży wysyłkowej i dostawy zamówionego towaru, do analiz biznesowych mających na celu ulepszanie usług, przedstawianych przez FIRMĘ, do celów marketingowych i reklamowych i analiz wykonywanych przez FIRMĘ, do przedstawiania informacji odnośnie kampanii marketingowych, promocji i loterii, organizowanych przez FIRMĘ, jak również do wszystkich innych celów, zgodnych z prawem.

Dane osobowe, które to FIRMA obowiązkowo zbiera od swoich klientów, w związku z przetwarzaniem i dostawą ich zamówień, znajdują się w formularzu do rejestracji i w Koszyku przy zamówieniu.

Przedstawienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ze strony klienta, w każdym momencie klient może uzyskać informację o wykorzystywaniu i przetwarzaniu jego danych osobowych, jak również może usunąć swój profil zawierający dane osobowe. W tym celu klient powinien wysłać pisemną prośbę na adres ambic@op.pl.

FIRMA nie przekazuje danych osobowych swoich klientów osobom trzecim, z wyjątkiem wspomnianych wyżej warunków dostawy towaru i warunków przewidzianych w prawie i przyjmuje wszystkie konieczne działania w celu ich ochrony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony klienta, iż jego profil jest używany nieprawidłowo, klient natychmiast powinien skontaktować się z FIRMĄ.

FIRMA nie ma dostępu do danych z karty bankowej, a także do danych uwierzytelniających podczas zapłaty kartą kredytową i debetową lub przez rachunek na PRZELEWY24 i w żaden sposób nie rejestruje ich lub nie przetwarza. Dostęp do nich ma bank, który wydał kartę klienta, PRZELEWY24. One to gwarantują ochronę danych klienta.

XII.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku kiedy użytkownik dobrowolnie dokonał subskrypcji biuletynu, FIRMA ma prawo do przesyłania mu biuletynu na podany adres e-mail. Użytkownik w każdym momencie może odmówić otrzymywania biuletynu poprzez kliknięcie na stronie na swoim profilu lub za pomocą dołączonego do biuletynu linku umożliwiającego wypisanie się z niego.

Profile użytkowników,, którzy używają je w niewłaściwy lub w sprzeczny z prawem sposób, mogą zostać usunięte.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.

Przy niniejszych ogólnych warunkach obowiązują przepisy prawodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem iż wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które byłoby właściwe w braku wyboru.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), FIRMA informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

FIRMA nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.

FIRMA ma prawo do publikowania banerów reklamowych różnych rodzajów lub odnośników (linków) które mogą być częścią strony, zgodnie z prawem.

Załącznik 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data.......................................

Imię i nazwisko konsumenta........................

Adres zamieszkania......................................

Do:

AMBIC Sp. z o.o.

ul. Nad Lasem 6 Żelechów

96-321 Żabia Wola

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy nr ....................... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………… (data odbioru towaru: ……….....................…)

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ..........................................) przekazem pocztowym na adres: ..................................................... lub przelewem  na konto nr.........................................................................................................................

..............................

podpis konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: AMBIC Sp. z o.o. ul. Nad Lasem 6 Żelechów 96-321 Żabia Wola; ambic@op.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ambic.net. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 16,20 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół AMBIC